Usługi Podatkowe

Biuro zajmuje się usługami doradztwa podatkowego, obejmującego wsparcie przy rozpoczęciu działalności, w toku zwyczajnych zdarzeń gospodarczych, a także w przypadku prowadzonych postępowań podatkowych, kontroli podatkowej lub skarbowej.

Pomagamy przy wyborze formy opodatkowania. Decyzja w tym zakresie jest szczególnie ważna. Niejednokrotnie jej skutki są nieodwracalne przez co najmniej rok czasu i mocno wpływają na wysokość obciążeń podatkowych. Nie ma przy tym jednolitych porad. Każda sprawa jest rozpoznawana indywidualnie, a wskazanie poparte rachunkiem podatkowym.

W czasie zwyczajnych procesów biznesowych niejednokornie występują dylematy związane ze sposobem realizowania transakcji gospodarczych. Konsulatacje i poradę ustną można uzyskać od pracownika biura telefonicznie na bieżąco. W sprawach trudniejszych możliwe jest uzyskanie opinii prawnej lub też interpretacji indywidualnej. Współpracujemy z kancelarią prawną, natomiast o wydanie interpretacji występujemy do właściwego organu adminsitracji.

Dzięki współpracy z kancelarią prawną oraz doradcami podatkowymi oferujemy opiękę w razie sporu z organem podatkowym, który może mieć miejsce w czasie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej. W tym obszarze możemy poszczycić się nie tyle samym doświadczeniem, co wieloma sukcesami.