Cennik

Proces ustalania ceny ma charakter indywidualny. Przedstawienie jednolitego cennika byłoby niezgodne z jakością usługi proponowanej przez biuro. Przyjęcie jako jednej z nadrzędnych zasad polegającej na swobodzie kształtowania współpracy z klientem oznacza konieczność wyceny każdego zlecenia odrębnie. Priorytetem jest zaoferowanie ceny, która nie obejmuje zbędnych elementów i najlepiej odpowiada potrzebom klienta. W trakcie negocjacji jest zatem możliwość zamiennego ustalania niektórych czynników kształtujących koszty obsługi. Można zmniejszać i zwiększać zakres poszczególnych składników ceny. Rezygnacja z pewnej części usługi, może pozwolić na zwiększenie innego, lub doprowadzić do zmniejszenia kosztu ogólnego. Gwarantujemy przy tym uczciwe i rzetelne doradztwo.

Biuro szczyci się również wyjątkową organizacją pracy, przy której ograniczono koszty działalności operacyjnej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych i komunikacyjnych, wykluczono dużą część wydatków typowych dla działalności biurowej.

Uwzględnienie wyżej przedstawionych reguł sprawia, że oferowana przez biuro cena jest jedną z najkorzystniejszych na rynku.