Doradztwo Finansowe

Doradztwo finansowe to bardzo obszerne zagadnienie. Przy standardowych potrzebach obejmuje ono najczęściej: