Usługi Księgowe

Obejmują one prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obsługę wszystkich ewidencji prowadzonych na potrzeby rozliczeń podatkowych. Nasze usługi wyróżnia bardzo szeroki zakres merytoryczny. W ofercie jest bowiem nie tylko rachunkowość jednostek gospodarczych. Zajmujemy się też obsługą stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego.

Nie bez znaczenia jest też biegłość w rachunkowości funduszy europejskich. Prawidłowa rachunkowość projektów realizowanych z udziałem środków unii europejskiej ma bardzo duże znaczenie. Zapewniamy w tym obszarze doświadczenie i znaczące ograniczenie ryzyka trudności z rozliczeniem.

Oferta nie jest ograniczona tylko do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych i celów podatkowych. Proponujemy też dostosowanie każdego systemu ewidencji do indywidualnych potrzeb informacyjnych w każdej jednostce, bez względu na jej wielkość i specyfikę. Możliwe jest prowadzenie raportowania, przygotowywanie raportów specjalnych, przekazywanie informacji finansowo-ekonomicznych w językach obcych: angielskim, niemieckim.

W ofercie księgowej ważna jest też elastyczność co do informatycznej formy wykonywania usług. Biuro szczyci się znajomością i dużym doświadczeniem w obsłudze najbardziej znanego oprogramowania księgowego w Polsce. Bez trudu prowadzona jest też jednak księgowość przy zastosowaniu każdego systemu wykorzystywanego przez jednostkę. Nie ma zatem potrzeby dokonywania czasochłonnych i kosztownych operacji na bazach danych. W przypadku natomiast konieczności przeprowadzenia zmian zbiorów czy systemów, możemy wykonać te czynności na własny koszt i przy użyciu własnych zasobów.